Ta-Ta Jackson Ta-Ta Jackson Jackson 1222, Montevideo - Montevideo. Lunes a Domingo 8 a 21 Teléfono: 2508 9600 int 3400 / 3401 / 3402