Ta-Ta Treinta y Tres Ta-Ta Treinta y Tres Juan A. Lavalleja 1774, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. Lunes a Domingo 8 a 22 Teléfono: 2508 9600 int 2602 / 2603 / 2600